Boereau

Laatst bijgewerkt: 9 November 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – BESTEMMING EN GEBRUIK De vergaderzaal en het binnenplein zijn bedoeld voor voordrachten, vergaderingen, seminaries, opleidingen, congressen, productvoorstellingen, persconferenties, bedrijfsevenementen, recepties, brainstormsessies, walking diners, … en mogen dan ook enkel voor zulke activiteiten gebruikt worden. We staan echter altijd open voor nieuwe ideeën. Laat ons dus vooral weten waar je naar op zoek bent, dan denken we graag met je mee. Als huurder ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten, voorschriften en reglementen van de organisatie van openbare evenementen van tijdelijke duur. Toegang tot Boereau is enkel gegarandeerd tijdens de periode die je als huurder gereserveerd hebt, maar er kan eventueel overeengekomen worden om de schuur vroeger open te stellen om bijvoorbeeld materiaal te leveren en alles naar wens op te stellen. Dit is echter niet mogelijk op momenten wanneer Boereau exclusief verhuurd is aan een andere klant.
ARTIKEL 2 – CATERING Boereau doet beroep op vaste, externe catering partners, maar als huurder kan je ook beroep doen op àndere externe cateraars. Let wel, we behouden ons het voorrecht om de toegang te ontzeggen aan cateraars die zich bij een vorige samenwerking niet gehouden hebben aan de afspraken. Als huurder geef je minstens twee weken op voorhand een schatting van het aantal gasten door, en één week voor het evenement wordt het exact aantal en de definitieve cateringkeuze doorgegeven. Ten minste dit aantal deelnemers zal na afloop van het evenement gefactureerd worden. Idem geldt voor het voorzien en verbruik van dranken.
ARTIKEL 3 – FACTURATIE Avani VOF stuurt een eerste factuur van 50% van het huurbedrag na ondertekening van de orderbevestiging. Een tweede factuur wordt opgesteld na afloop van het evenement en bevat de tweede helft van de huurprijs, vermeerderd met de prijs van complementaire diensten zoals bijkomende multimedia, catering, verbruikte dranken, etc. Voor het drankverbruik geldt geen forfait-regeling. Facturen zullen telkens opgesteld worden met BTW van 21% en bankreferenties. De betalingen gebeuren per overschrijving.
ARTIKEL 4 – ANNULATIES Indien een reservatie minstens twee weken voor de datum van de verhuur geannuleerd wordt, zal de tweede factuur niet opgesteld worden. Bij een annulatie van minstens 1 week voor de datum van het event wordt ook de helft van het catering-bedrag aangerekend. Bij een afgelasting kan het voorschot niet terugbetaald worden. Dit bedrag dient in dit geval om het geannuleerde evenement te dekken.
ARTIKEL 5 – PARKEREN Parkinggelegenheid vind je op de parkeerweide, de strook tussen de weide en het riviertje en links van de grote poort. Het is bij wet verboden op straat te parkeren.
ARTIKEL 6 – MEUBILAIR EN UITRUSTING Indien het meubilair en de uitrusting wordt beschadigd of vervreemd tijdens de duur van de sessie, ben je hier als huurder verantwoordelijk voor en zullen de kosten van de herstelling of vervanging aan de gebruiker gefactureerd worden. Als huurder vragen we je om bij het verlaten van de zaal ervoor zorgen dat het meubilair en de uitrusting zich in de oorspronkelijke opstelling bevinden.
ARTIKEL 7 – ONDERHOUD Een standaardonderhoud is inbegrepen in de prijs. Indien een bijkomende onderhoudsbeurt nodig blijkt, zal deze aan een uurtarief van €45 aangerekend worden aan de huurder.
ARTIKEL 8 – VERZEKERINGEN EN MELDINGSPLICHT Als huurder neem je de nodige verzekeringen op jou op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid en inzake ongevallen of problemen bij derden die door de huurder zijn aangetrokken. Bij gebruik van muziek kan de voorafgaandelijke toelating van UNISONO nodig zijn. De verplichting om de auteursrechten te betalen ligt bij de huurder.
ARTIKEL 9 – RUST EN VEILIGHEID Als huurder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de door jou georganiseerde evenementen. Dit houdt o.a. in dat je de politie – en eventueel ook de brandweer – zal verwittigen indien er bij activiteiten abnormale verkeershinder of andere overlast te verwachten is. Verder waak je als huurder in de mate van het mogelijke ook over de rust in de buurt. Dit houdt alleszins in dat er niet gewerkt wordt met elektrisch versterkt geluid op de binnenplein na 20u en dat alle activiteiten ten laatste om 01:00 beëindigd zijn. Het is aan de huurder om zich in regel te stellen met de wetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten, en dan in het bijzonder met artikel 6.7.3. |1. van Vlarem II, dat stelt dat het maximale volume van de muziek het niveau van LAeq,15min 85dB(A) en LAmax, slow 92dB(A) niet mag overschrijden. Als het maximaal gemeten geluidsniveau de 92dB(A) niet overschrijdt, wordt geacht hieraan voldaan te zijn. Om veiligheidsredenen is het ook verboden in de zaal te roken.
ARTIKEL 10 – Beschikbaarheid niet het hele jaar door beschikbaar en valt slechts op beperkte tijdstippen te boeken. Boekingen worden daarom ènkel telefonisch of per mail gedaan, zodat deze zorgvuldig kunnen worden ingepland.

Contacteer Ons

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.